Thursday, July 23, 2009

Memori Permatang Pauh

Tak perlu ada saranan dari 'PM' untuk mencapai 1Malaysia...
Kita sudah mencapai tahap ini di dalam Pakatan Rakyat...
Kita boleh lihat sendiri.... the picture said it by it self...


No comments:

Post a Comment